Lihaskalvokäsittelyt

Fascia Manipulation on tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin kehitetty hoitomuoto. Hoitomuodon isänä voidaan pitää italialaista Luigi Steccoa. Italiassa hoitomuotoa on käytetty jo 35 vuoden ajan. Hoidossa keskitytään fasciaan eli kehon kalvorakenteisiin, pääosin lihasta ympäröiviin lihaskalvoihin. Viime vuosien aikana on tieteellisesti selvitetty, että n. 30 % lihasssoluista kiinnittyy fasciaan ja loput jänteen kautta luuhun. Näin ollen 30 % lihaksen tuottamasta voimasta välittyy lihakseen fascian kautta ja tämä tekee fasciasta merkittävän rakenteen ihmisen toiminnalle ja liikkumiselle. Fasciassa on myös enemmän liikettä ja asentoa aistivia soluja kuin lihaksessa, jänteessä ja nivelsiteissä. Näin fascialla on merkittävä rooli liikkeen kontrollissa ja se on mukana kaikissa liikkeissä, riippumatta siitä tekeekö fascian alla oleva lihas työtä vai ei.

Fascia Manipulation hoitomuoto perustuu  fascian toiminnan normalisointiin. Kun fascian toiminta normalisoituu johtaa se normaaliin liikkeeseen ja sen avulla kipeytynyt rakenne pääsee paranemaan. Hoidettava kohtaa saattaa olla kaukanakin varsinaisesta kipualueesta. Hoitokerralla hoidetaan enintään 8 pistettä, keskimäärin n 3 min / piste. Hoidettava kohta voi olla kipeä hoidon jälkeen pari päivää

Ajanvaraus: 08 625 717
Sinua palvelevat:
OMT-fysioterapeutti Petteri Haikola Fasciamanipulaatio Stecco l, ll
Fysioterapeutti Karolina Raatikainen Fasciaminipulaatio Stecco l