Kinesioteippaus

Kinesioteippausta käytetään yleisimmin vähentämään kipua ja lisäämään liikkuvuutta sekä lihasvoimaa. Menetelmää voidaan käyttää tukemaan elimistön omaa parantamisprosessia mm. verenkierto- ja lymfajärjestelmän sekä neurofysiologisten tekijöiden kautta.

Nivelen mekaniikan osalta kinesioteipillä voidaan lisätä nivelen liikkuvuutta, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tuoda niveleen tarvittaessa tukeakin vetämällä teippi kireälle, tai asettamalla useampia teippikerroksia. Kinesioteippausta voidaan pitää kuitenkin enemmän sensorisena, kun taas perinteisen urheiluteippauksen toimintaperiaate on luonteeltaan lähinnä mekaaninen.

Kinesioteippausta voidaan soveltaa eri tekniikoilla, tavoitteesta riippuen. Esimerkiksi tuoreessa pehmytkudosvammassa voidaan ensiksi tavoitella turvotuksen vähentymistä lymfatekniikan avulla. Myöhemmin voidaan siirtyä lihasta aktivoivaan tekniikkaan ja korjata faskian asentoa erilaisilla korjaustekniikoilla, mikäli testi osoittaa faskian liikuttamisen vähentävän kipua, tai lisäävän liikkuvuutta tai voimaa.

Ajanvaraus: 08 625 717