Neurologinen kuntoutus

Neurologinen kuntoutus on tavoitteellista toimintaa ja harjoittelua, jolla pyritään palauttamaan kuntoutujan toimintakykyä neurologisen sairauden yhteydessä ja/tai vammautumisen jälkeen. Kuntoutuksella pyritään siihen, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen omassa elinympäristöstään ja selvityisi omien tavotteidensa mukaisesti myös arkisissa askareissaan. Kuntoutuksen tavoitteena on myös motivoida kuntoutujaa omatoimiseen harjoitteluun jokaisen omanlaisessa elämäntilanteessa. Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan aina yksilöllisesti ja kuntoutujan ja mahdollisesti hänen lähipiirin kanssa yhdessä.

Ajanvaraus: 08 625 717
Sinua palvelevat:
Pentti Kemppainen
Sirpa Tervo