OMT-fysioterapia

Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. OMT:ssä keskitytään henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

Terapiamuotoina käytetään esim. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttisia harjoitteluja. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelin- ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

Ajanvaraus: 08 625 717
Sinua palvelee:
OMT-fysioterapeutti Petteri Haikola