Pre- ja postoperatiivinen kuntoutus

Leikkausta edeltävä ja leikkauksen jälkeinen fysioterapia nopeuttaa leikkauksesta kuntoutumista.Leikkausta edeltävän fysioterapian tarkoituksena on valmistaa potilasta leikkaukseen. Monesti leikkausta voidaan joutua odottamaan pitkäänkin, joten odotusaika kannattaa käyttää hyödyksi. Fysioterapialla ja harjoittelulla voidaan parantaa nivelen liikkuvuutta, vähentää turvotusta ja vahvistaa lihaksistoa ärsyttämättä kuitenkaan leikattavaa aluetta.

Oikein ajoitettu ja oikealla kuormituksella suoritettu leikkauksen jälkeinen fysioterapia  takaaparhaan tuloksen leikkauksesta toipumiseen.

Hoitohenkilökuntamme noudattaa leikkauksen jälkeisiä fysioterapian hoitoprotokollia.

Puhelin: 08 625 717
Sinua palvelevat:
Petteri Haikola
Karolina Raatikainen
Pentti Kemppainen