Uutiset

Auron ja Mehiläinen ovat allekirjoittaneet valtakunnallisen yhteistyösopimuksen.

Mehiläinen keskittää fysioterapiapalveluiden oston Auron ketjuun 1.5.2013 alkaen. Auronin valtakunnallinen ketju täydentää Mehiläisen olemassa olevaa fysioterapiatoimintaa.

Sopimuksen tavoitteena on Auronin ja Mehiläisen jo vuosia kestäneen yhteistyön syventäminen ja fysioterapiapalvelujen valtakunnallisen saatavuuden laajentaminen.  Auron ketju tarjoaa yhtenäisten laatustandardien mukaisia fysioterapiapalveluja, raportointia hoidon vaikuttavuudesta sekä hyvää asiakaspalvelua Mehiläisen työterveyshuoltoasiakkaille kautta Suomen.

 

Fysioterapiahoito paransi terveyttä ja työkykyä

Lähinnä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien aiheuttamien haittojen vuoksi fysioterapiassa käyneet potilaat arvioivat hoidon parantaneen heidän kokonaisterveyttään huomattavasti. Tämä käy ilmi Terveystalon lähes 700 fysioterapiapotilaan antamasta asiakaspalautteesta.

Fysioterapiaa saaneilta asiakkailta kerätty palaute osoittaa selvästi, että varsinaiseen syyhyn, eli yleensä tuki- ja liikuntaelimistön ongelman aiheuttamaan haittaan apua koki saaneensa 43 prosenttia palautteen antajista. Yhtä suuri osa koki myös kivun aiheuttaman haitan vähentyneen.

– Erityisen positiivista asiakkaalta kerätyssä palautteessa on kuitenkin se, että tiettyyn vaivaan kohdistetun fysioterapian lisäksi hoidolla oli merkittäviä vaikutuksia heidän kokonaisterveyteensä, tiivistää Terveystalon ylilääkäri Tanja Vuorelatulokset.

Terveystalo on kehittänyt fysioterapiaprosessiensa toimivuutta muun muassa solmimalla kumppanuussopimuksen fysioterapiapalveluntuottaja Auronin kanssa. Yhteistyötä on tehty yli puolen vuoden ajan ja tulokset ovat lupaavia. Asiakaspalautetta on saatu jo lähes 700 potilaalta ja palautteen keruu jatkuu edelleen.

Vastaajat kokivat että heidän fyysinen kuntonsa on parantunut 10 prosenttia ja virkeys ja energisyys lähes 12 prosenttia. Työ- ja toimintakyky parani vastaajien mielestä yli 15 prosentilla ja mieliala 8 prosentilla.

– Tulokset osoittavat, että fysioterapialla on alkuperäinen vaiva saatu vähenemään melkein puoleen. Merkittävää tässä aineistossa on se, että tämän lisäksi vastaajat kokivat fyysisen kuntonsa, energisyytensä sekä työ- ja toimintakykynsä parantuneen reilulla 10 prosentilla, korostaa Vuorela.

Kohdistetun hoidon lisäksi fysioterapia on onnistunut aktivoimaan potilaita ja saanut heidät lisäämään omaehtoista liikuntaa. Erityisesti painonhallintaan koettiin tästä olevan apua. Fysioterapian myönteiset vaikutukset potilaiden kokonaisterveyden kannalta ovat kannustavia.

Pienillä panostuksilla paljon tuloksia

Monet yritykset kustantavat työntekijöilleen tuki- ja liikuntaelinvaivoihin määrättyä fysioterapiaa
esimerkiksi viisi hoitokertaa vuodessa.

– Palaute osoittaa, että pienelläkin panostuksella voidaan saada aikaan sekä työterveyden että kokonaisterveyden kannalta paljon hyviä tuloksia.

Yhteistyökumppani Auronin valtakunnallinen verkosto täydentää Terveystalon jo olemassa olevia
fysioterapiapalveluja ja asiantuntijuutta työ- ja toimintakykyyn liittyvissä hoidollisissa tarpeissa.

– Kumppanuus mahdollistaa laaja-alaisen fysioterapian ja muun vaikuttavuuden mittaamisen sekä entistä paremman asiakaspalvelun. Varhaisella puuttumisella tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin sekä nopealla hoitoon ohjaamisella on suuri merkitys niin asiakkaan, yritysten kuin yhteiskunnankin kannalta, toteaa Auronin toimitusjohtaja Panu Kuusisto.

Terveystalo panostaa terveydenhuollon laatuun ja vaikuttavuuden seurantaan kaikessa hoidossa. Työterveyshuollon työkyky- ja sairauspoissaoloseuranta on osa vaikuttavaa ja aktiivista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä ja toimintakykyä, pidentää työuria ja parantaa tuottavuutta.

Lisätietoja:

Tanja Vuorela, ylilääkäri, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Terveystalo, puh. 040 82 66 103,  tanja.vuorela@terveystalo.com

Panu Kuusisto, toimitusjohtaja, Auron, puh. 050 2497,  panu.kuusisto@auron.fi

Nina Punakivi, myyntijohtaja, Auron, puh. 050 351 4453,  nina.punakivi@auron.fi

Anni Romu, viestintäpäällikkö, Terveystalo, puh. 050 571 1887, anni.romu@terveystalo.com

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2012 oli yhteensä 71,9 miljoonaa euroa ja viime vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 27 miljoonaa euroa. www.terveystalo.com

Auron-ketju on Suomen johtava fyysisen hyvinvoinnin ja fysioterapiapalveluiden tuottaja. Auron-ketjulla on 117 toimipistettä 86 paikkakunnalla. www.auron.fi